top of page

VÅRE TJENESTER

regnskapstjenester i oslo

Det spekteret av tjenester vi tilbyr i Leija i dag, er summen av alt vi har fått til, og alt vi vet vi er gode på, og her kan du lese litt mer om tjenestene våre:

Regnskapstjenester fra A til Å

 • Fakturering og oppfølging av disse

 • Lønn

 • Årsoppgjør

 • Selvangivelse for næringsdrivende

 • Budsjettering

 • Skatterådgivning

 • Avvikling og oppstart av selskaper

 • Aksjonærregisteroppgave

Alt av administrative tjenester fra A til Å

 • Utarbeidelse av kontrakter og avtaler 

 • Turnus og fravær

 • Administrering og arkivering av data 

 • Kunde og saksbehandling

 • Planlegging av kurs, arrangementer etc.

 • Annet forefallende arbeid

Konsulenttjenester HMS

 • Utarbeidelse/implementering av internkontrollsystem

 • Kvalitetskontroll HMS-rutiner

 • Dokumentasjon HMS-arbeid

 • Sjekklister

 • Avviksregistrering

Konsulenttjenester HR

 • Bistand/ rådgivning i omstillingsprosesser

 • Utarbeidelse/ implementering av HRM-system

 • Stillingsbeskrivelser, roller og ansvarsfordeling

 • Håndtering av HR-data

 • Rekruttering, hele eller deler av prosessen

Etablering av selskap

Fast pris

4995,-

Variabel timespris

Fra
- 895kr

Fullstendig årsoppggjør

Fast pris
8995 kr

Leija tilbyr en rekke tjenester, enten om du ønsker en tjeneste isolert – eller flere tjenester for å dekke opp et større behov i egen administrasjon.

Vi er gode på mye, og lever etter tankegangen at ingen jobb er for liten eller for stor -kan vi være en ressurs for deg, så er vi det så gjerne.

Jentene som står bak Leija har jobbet sammen i en årrekke, og har rett og slett blitt skikkelig gode lagspillere. Vi har hatt muligheten til å gjøre hverandre gode, og å spille på hverandres styrker og ferdigheter.

bottom of page